Snøhetta lot seg imponere over aktivitetsnivået i soknet

Frå venstre: Christfried Kaul, kyrkjeverje Ulstein sokn, prosjektleiar Margrethe Lund (Snøhetta), sokneprest Margit Lovise Holte, arkitekt Rune Veslegard (Snøhetta) og interiørarkitekt Bjørg Aabø (Snøhetta). Foto: Vikebladet/Jorulf Myrene

Snøhetta var på synfaring i Ulsteinvik førre veke. Dei var her for å sjå på lokalane våre, arbeidet og aktivitetane våre, tomta for den nye kyrkja, men også for å diskutere romløysing, bruksalternativ og tilpassingsbehov. Det er utarbeidd ei førebels planløysing som inneheld grunntrekka til den nye kyrkja. No skal det jobbes med dei vidare detaljane for å få fleksible løysingar og sambruk.
Skisseprosjektet skal utvikle det første utkastet vidare til eit konkret og tilpassa prosjekt og skal presenterast i april/mai.