Ulstein får ei kyrkje som kan løyse samfunnsoppdraget sitt.

Kyrkja har fått ansvar for å drive trusopplæring, men manglar eigna opplæringslokale. Ulstein sokn treng plass til å samle store årskull av born og unge, og nytte moderne teknologi i kulturformidling og nye undervisningsformer.