Ulstein nye kyrkje vert ein god stad å høyre til.

Kyrkjebygget skal vere for dei store merkedagane, for den daglege fellesskapsaktiviteten, men også eit bygg som talar for seg sjølv. Bygget vil invitere til ettertanke – ein stad der alle kan finne ro.