Vår gamle kyrkje vil vere i aktiv bruk – i den nye tek vi i bruk framtidsretta arbeidsformer

I kyrkja vil vi trufast døype, konfirmere, vie og gravlegge. Samstundes trengs lokaler til å bygge fellesskap og drive kyrkjelydsarbeid i framtida.