Kjolerulling på Fredheim
til inntekt for ny kyrkje