Konfirmasjonsgudsteneste 11.09. 2021 kl. 10:00

Velg “meld deg på” for å melde inn ditt ønskje. Kvar konfirmant kan kun velje eitt tidspunkt!

Alt er reservert