Konfirmasjonsgudsteneste søndag, 11. september, kl. 10:00

15 gratisplasser