Ulstein får ei kyrkje som kan formidle den kristne kulturarven.

Eit ope og inkluderande lokalsamfunn treng forankring. Den nye kyrkja vi gjere det mogleg å formidle verdiar og kulturarv til våre nye landsmenn og til komande generasjonar.