Ulsteinmessa vert arrangert
til inntekt for Ulstein nye kyrkje
Bli kyrkjebyggar Gåvekonto: 8647.12.18997
Kjolerulling på Fredheim
til inntekt for ny kyrkje
Bli kyrkjebyggar Gåvekonto: 8647.12.18997


Sette eit merke i tida
Bygge for framtida
Skape eit levande fellesskap
Bli kyrkjebyggar Gåvekonto: 8647.12.18997

Aktuelt

Gode grannar!

21.02.2018

Av Ottar Grimstad, Alta Det er snart 70 år sidan eg småsprang fram gjennom Hareidsdalen for å nå fram til «Høddvoll» i god tid før fotballkampen starta. Eg ville sjå om Hødd vann, og heie på dei store heltane våre, han «Brun» og han «Krasin», han Leif Dimmen og han John Ertesvåg, han «Pella» og […]

Les meir Alle nyheiter

Ei ny kyrkje for den nye tida

Den gamle kyrkja vart bygd i 1849, då var folketalet 1100.
I dag har Ulstein sokn meir enn 6000 medlemar og driv eit
arbeid med langt større bredde og mangfald enn i 1849.

Vår gamle kyrkje vil vere i aktiv bruk – i den nye tek vi i bruk framtidsretta arbeidsformer
Les meir

Ulstein får ein møtestad som innbyr til fellesskap og nestekjærleik i det daglege.

Ulstein får ei kyrkje som kan formidle den kristne kulturarven.

Ulstein får ei kyrkje som peikar inn i framtida.

Ulstein nye kyrkje vert ein god stad å høyre til.

Ulstein nye kyrkje vert eit signalbygg som er med og gir identitet til lokalsamfunnet.

Ulstein får ei kyrkje som kan løyse samfunnsoppdraget sitt.

Slik kan du bidra

Bli kyrkjebyggar!

Det blir fortalt at gardane på Ulstein i 1849 reiste ny kyrkje eitt år etter at den gamle brann. Byggeprosessar i 2017 tek lengre tid, men inspirert av tidlegare tider tek vi mål av oss til å få på plass finansiering innan utgangen av dette året.

Bli kyrkjebyggar Gi ei gåve

Snøhetta og Ulstein nye kyrkje

Konkurranseforslaget “Excelsior” vil å skape ei skreddarsydd og berekraftig kyrkje for Ulstein som vert ei verdig og funksjonell ramme for alle aktivitetane i kyrkjelyden. Den nye kyrkja vert bygt ved sidan av den eksisterande kyrkja, og dei to bygga utgjer en ny heilskap, både funksjonelt og symbolsk.

Overlys
Kontor
Samlingsrom
Kyrkjerom
Bandrom
Inngang
VF
Kyrkjestove
Flyttbare
veggelementer
Flyttbare
veggelementer
Adkomst bårerom og
utebod
Inngang administrasjondel,
barne- og ungdomsavdeling
Gangsti
Hovedinngang
Gammal kyrkjegard
Kyrkjebakke
Franxius excelcior pendula

Konseptet for “Excelsior” kan forklarast med tre ord: Steinen – Treet – Romet. Steinen eller klippa er fundamentet som den nye kyrkja vert bygd på. Den representerer det evige, det solide, fortida og alteret som eit møte med Gud. Det nye kyrkjebygget i tre etablerast som eit nytt landskap. Treverket representerer vekst, skaparverk framtid og berekraft. Den lagdelte forma lyfter seg opp i eit overlys over kyrkjerommet, og har referanse til ringar i vatn, og årringar i tre. Romet vert lik eit holrom i treet. Det representerer notida, livet og vandringa. I kyrkjerommet finn vi både den horisontale aksen i fellesskapen og vandringa inn, og den vertikale aksen i forbindinga mellom himmel og jord i overlyset.

Seks karakteristiske tre av typen hengeask pryder Ulstein gamle kyrkjegard, og gir ein særeigen karakter til området mellom den gamle kyrkja og tomta for den nye kyrkja. Hengeaska sitt vitskaplege, latinske namn er Franxinus Excelsior “Pendula”. Excelsior tyder “det høgste” eller “det opphøgde”, og er eit ord som vi kjenner frå liturgien.

Last ned planteikningar 1.-3. etg. Last ned brosjyre

Kva skjer framover?

Nyhende om
Ulstein nye kyrkje

Les meir Ulstein sokn sitt arbeid