Ulstein får ei kyrkje som peikar inn i framtida.

Ved å både ta vare på den gamle kyrkja vår – og reise eit nytt og innovativt bygg, formidlar vi forteljinga om Ulsteinsamfunnet der tradisjon og utvikling går hand i hand. Kyrkja vil vere ein viktig del av samfunnet si framtid.