Ulstein får ein møtestad som innbyr til fellesskap og nestekjærleik i det daglege.

Open barnehage, integreringsarbeid, frivillige organisasjonar, møtestader for born, unge, vaksne og eldre – alt dette treng eit ope og inviterande bygg. Ei kyrkje der ein kjem like lett inn med rullestol som på lette barneføter.